Soundtrack
ลิ้งค์หลัก
สำรอง 1
สำรอง 2

Recovery Boys คนกลับใจ บรรยายไทย

89 นาที ปี 2018 แจ้งไฟล์เสีย

เนื้อเรื่องย่อ

ในพื้นที่ที่ถูกทำลายด้วยสารเสพติดประเภทฝิ่น ชายสี่คนรับการบำบัดด้วยวิธีเน้นการทำไร่และพยายามสร้างสายสัมพันธ์รวมถึงชีวิตใหม่หลังจากตกเป็นทาสยาเสพติดมาหลายปี

ประเภท