Home for Summer ซับไทย

Home for Summer ซับไทย
Home for Summer ซับไทย


888 โพสต์เมื่อ : 2019-08-19 21:50:42
แจ้งเรื่องเสีย

เรื่องย่อ : Home for Summer ซับไทย

โลกนี้กำลังเปลี่ยนไป และการอยู่ร่วมกันแบบครอบครัวใหญ่ก็เริ่มน้อยลงในสังคมเรื่อย ๆทุกวันนี้เราแทบจะไม่เห็นครอบครัวใหญ่ ๆ อยู่รวมกันในบ้านหลังเดียวเลย การอยู่ร่วมกันมาก ๆ เช่นนี้อาจจะนำมาทั้งปัญหาที่ไม่จบไม่สิ้น แต่ก็ยังเป็นที่พึ่งพิงกันในยามยากลำบากได้ Home For Summer เป็นละครที่จะนำคุณไปพบกับความหมายที่แท้จริงของคำว่าครอบครัว

ประเภท :